Šachový slovník

Šachový slovník

 • Šach: Situace, kdy je král ohrožen tahem protihráče. Hráč musí šach ihned vyřešit šach, jinak hra končí matem.
 • Mat: Situace, kdy je král ohrožen a hráč nemá žádný legitimní tah, kterým by ho zachránil. Tato situace označuje konec hry a vítězství protihráče.
 • Remíza: Konec hry, který označuje nerozhodný výsledek, kdy šachy končí bez vítěze. Může být dosaženo patem nebo dohodou hráčů.
 • Rošáda: Speciální šachový tah, kterým se posunují král a věž do předem určené specifické konfigurace. Král se přesune o dva pole směrem ke věži a věž skočí na pole, které král přeskočil.
 • Proměna pěšce: Situace, kdy pěšec dosáhne poslední řady šachovnice (první řady protihráče). Hráč má možnost proměnit ho v jakoukoliv jinou figuru a výjimkou krále. Typicky volenou figurou bývá v tomto případě dáma.
 • Pěšec: Nejslabší figura na šachovnici, pohybuje se vpřed o jedno pole a při útoku se pohybuje diagonálně.
 • Střelec: Figura, která se pohybuje libovolným počtem polí pouze po diagonálách. Střelci jsou důležití pro ovládnutí střední části šachovnice.
 • Jezdec: Figura, která se pohybuje ve tvaru písmene „L“ – dva tahy vpřed a jeden na stranu. Jejich schopnost přeskakovat ostatní figury je užitečná pro vyhledávání taktických možností.
 • Věž: Figura, která se pohybuje libovolným počtem polí pouze vertikálně nebo horizontálně. Je silná v ovládání otevřených linií na šachovnici.
 • Dáma: Zcela nejsilnější figura na šachovnici. Může se pohybovat libovolným počtem polí ve všech směrech – diagonálně, horizontálně nebo vertikálně.
 • Pat: Situace, kdy hráč nemá k dispozici žádný legitimní tah a jeho král není v šachu. Hra končí remízou.
 • Pozice: Rozmístění figur na šachovnici. Strategie a plánování vycházejí z hodnocení pozic jednotlivých figurek.
 • Sloupec: Vertikální řada polí na šachovnici označená písmenem a až h.
 • Řada: Horizontální řada polí na šachovnici označená číslem 1 až 8.
 • Taktika: Herní postupy zaměřené na konkrétní útoky nebo obranné manévry v průběhu hry.
 • Strategie: Dlouhodobé plánování hry s cílem dosáhnout výhody, kontroly nad prostorem nebo strategické pozice na šachovnici.
 • Pěšcová struktura: Celkové uspořádání pěšců na šachovnici, které ovlivňuje strategické možnosti a plány v průběhu partie.
 • Slabý bod: Konkrétní políčko, figura nebo struktura, která je zranitelná nebo problematická a může být využita soupeřem.
 • Centrum: Centrální čtyři pole (d4, d5, e4, e5) na šachovnici. Ovládnutí centra poskytuje výhodu v pozici a lepší možnosti pro figurky.
 • Kontrola pozic: Ovládání důležitých polí na šachovnici s cílem omezit pohyb soupeřových figur nebo vytvořit hrozby.
 • Tempo: Počet tahů, které jsou klíčové pro dosažení určité pozice nebo výhody.
 • Předem připravený tah: Představuje tah nebo kombinaci tahů, které hráč připraví dopředu a využije v určité situaci.
 • Velká (dlouhá) rošáda: Rošáda, při které se král přesune o dvě pole směrem ke věži na dřívější pozici.
 • Malá (krátká) rošáda: Rošáda, při které se král přesune o dvě pole směrem od věže.
 • Kombinace: Sekvence tahů, které vedou k získání výhody nebo dosažení cíle.
 • Defenzíva: Strategický přístup zaměřený na obranu, ochranu figurek a pozic na šachovnici.

Rošáda