Šachovnice

Šachovnice je hrací deska pro hru šachy, která má rozměry 8×8 polí, celkem tedy 64 polí. Tato pole jsou střídavě černá a bílá. Šachovnice je orientována tak, že každý hráč má bílé pole na pravé straně ze svého pohledu.

Šachovnice

Počáteční rozmístění figurek na šachovnici je následující

Pro bílého hráče

 • V prvním řádku (z pohledu bílého hráče) jsou umístěny věže na pozicích a1 a h1.
 • Jezdci jsou umístěni na pozicích b1 a g1.
 • Střelci jsou na pozicích c1 a f1.
 • Dáma je umístěna na poli d1.
 • Král je umístěn na poli e1.
 • V druhém řádku jsou umístěni pěšci.

Pro černého hráče

 • V osmém řádku (z pohledu černého hráče) jsou umístěny věže na pozicích a8 a h8.
 • Jezdci jsou umístěni na pozicích b8 a g8.
 • Střelci jsou na pozicích c8 a f8.
 • Dáma je umístěna na poli d8.
 • Král je umístěn na poli e8.
 • V sedmém řádku jsou umístěni pěšci.

Toto rozmístění figur vytváří symetrickou pozici pro oba hráče a je základem pro zahájení šachové partie. Figurky jsou umístěny tak, aby poskytovaly ochranu a možnost pohybu, což hráčům umožňuje začít hru s figurami a postupně rozvíjet svou strategii během hry.

Počáteční rozmístění

Označení polí a1 až h8

Označení polí na šachovnici kombinuje písmeno a číslo, aby identifikovalo konkrétní políčko na šachovnici.

Písmeno

Označuje sloupec na šachovnici. Sloupce jsou označeny písmeny od „a“ do „h“. „a“ je vždy vlevo od hráče hrajícího bílé figurky, zatímco „h“ je vpravo.

Číslo

Označuje řadu na šachovnici. Řady jsou označeny čísly od 1 do 8. Řada 1 je řada, která je nejbližší k hráči, který hraje bílé figurky, zatímco řada 8 je nejbližší k hráči, který hraje černé figurky. Kombinace písmene a čísla identifikuje konkrétní políčko na šachovnici.

Příklady

 • a1: Je levý dolní roh šachovnice, umístěný v prvním sloupci a první řadě z pohledu hráče s bílými figurkami.
 • b7: Je pozice v sedmém sloupci a sedmé řadě z pohledu hráče s bílými figurkami.
 • d4: Je pozice ve čtvrtém sloupci a čtvrté řadě z pohledu hráče s bílými figurkami.
 • e5: Je pozice v pátém sloupci a páté řadě z pohledu hráče s bílými figurkami.
 • h8: Je pravý horní roh šachovnice, umístěný v osmém sloupci a osmé řadě z pohledu hráče s bílými figurkami.

Toto označení polí na šachovnici je klíčové pro komunikaci týkající se tahů, analýzu hry a pozic na šachovnici mezi hráči nebo komentátory během partie.